Processos selectius actius

Places de palista
Descripció de la plaça  Dues places. Contracte indefinit C2
Sistema de selecció  Concurs oposició
Bases  Bases de la convocatòria
Convocatòria  Anunci de convocatòria
Documentació  Model de sol·licitud
Relació provisional d'admesos i exclosos   Relació
Termini per presentar esmena  Fins al 26 de novembre de 2018 a les 14:00
Relació definitiva d'admesos i exclosos  Relació
Relació d'aprovats 1r exercici i crida a proves   Relació i convocatòria
Relació d'aprovats 2n exercici i crida a entrevista   Relació i convocatòria
Resultats definitius  Resultats definitius